16
Jan
2019

Online via Skype

Välkommen till det andra webinaret för Sectra Image Exchange Portal

Under detta webbaserade möte vänder vi oss till nya och redan befintliga användare av Sectras lösning för samverkan kring medicinska bilder – Sectra Image Exchange Portal (IEP).

Sectra IEP är idag ett av världens mest använda system för utbyte av medicinska bilder och har under våren 2018 lanserats även i Sverige. Lösningen bygger på en molntjänst och möjliggör för sjukvården att effektivt och säkert samverka kring medicinska bilder och information över organisatoriska och systemmässiga gränser

Sectra IEP erbjuder ett utökat utbyte av patientinformation mellan vårdaktörer för samverkan kring diagnostik och behandling av patienten. Lösningen stödjer även utbyte av bilder och patientinformation till patienten, en viktig hörnsten i att öka patientens engagemang i vårdprocessen.

Sectra IEP följer de allra senaste standarderna kring säkerhet och erbjuder full spårbarhet och samstämmer till kraven kring GDPR. Framför allt är funktionen för digitala rekvisitioner särskilt uppskattad eftersom den ersätter befintliga arbetsflöden som involverar fax och telefonsamtal vilket inte uppfyller GDPR-kraven kring spårbarhet.

Läs mer här: Sectra Image Exchange Portal

När: Onsdag 16 januari, 2019
Tid: Kl 13:00
Var: Online via Skype

Vi välkomnar alla som är intresserade av Sectra IEP. Vi visar typiska användarfall, den framtida utvecklingen, samt ger möjlighet att ställa frågor.

För att underlätta för så många som möjligt att enkelt delta och kunna genomföra det regelbundet kommer mötet att hållas online. Webinaret kommer att hållas på svenska av våra produktspecialister och globala produktchef.

Anmälan skickas till skandinavien.marketing@sectra.com

Ange för- och efternamn samt sjukhus. Glöm inte att det finns möjlighet att skicka in frågor innan.

När vi har mottagit din anmälan kommer du att få en länk till webinaret.